Thông điệp từ người đứng đầu
(PL)- Hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội do Chính phủ tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 30-12, đã trở thành thường niên về tính đặc biệt trong thành phần tham dự.
Tin liên quan

Bởi đây là lần thứ ba Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo. Và cũng là lần thứ ba tất cả lãnh đạo chủ chốt như chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng tất cả lãnh đạo cao nhất các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc cùng nhánh tòa án, kiểm sát cùng chính quyền địa phương trực tiếp hoặc gián tiếp qua cầu truyền hình có mặt đông đủ.

Trong tính thường niên ấy, điều được quan tâm nhiều là những đánh giá của người đứng đầu Đảng - Nhà nước về những vấn đề không nằm trong báo cáo viết sẵn của Chính phủ.

Đó là công tác xây dựng Đảng, nhất là mảng phòng, chống tham nhũng.

Từ giữa nhiệm kỳ, nhất là khi công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII đang đến gần, gấp rút, đâu đó có dư luận băn khoăn phải chăng củi lửa sẽ hạ nhiệt. Thì nay câu trả lời của người đứng đầu: Vừa rồi đã xử lý nhiều, xử cả cán bộ cao cấp. Nay tới tết sẽ còn xử, vài vụ nữa. Và cho dù “nhà bao việc” thì chống để xây vẫn phải ráo riết, quyết liệt.

Đó là bài học “thuộc bài, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, đừng làm sai việc của người khác trong khi việc mình thì bỏ” mà vừa qua hai nhánh hành pháp Chính phủ, lập pháp Quốc hội đã thực hành khá tốt.

Đó còn là quan điểm về kinh tế tư nhân, mà lần này được nhấn mạnh “không nặng, không nhẹ bên nào” khi đặt trong tương quan với kinh tế nhà nước. Và cần lấy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển thực sự thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong vai trưởng hai ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra bài học công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Nếu trước đây, trong một thời gian dài có tình trạng cơ quan nào chỉ biết việc cơ quan đó thì nay đã hợp tác với nhau tốt hơn. Cấu trúc Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng đã tạo ra cơ chế hội ý để đi đến đồng thuận, mà ở đó ngoài yêu cầu thượng tôn pháp luật thì khi có ý kiến khác nhau sẽ lấy nguyên tắc tập trung - dân chủ của Đảng để quyết định.

Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Bốn năm của nhiệm kỳ năm năm Đại hội XII sắp trôi qua, đến lúc này, điều thấy rõ là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đang tiến hành quyết liệt không hề mâu thuẫn hay trở ngại gì với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Vậy nên càng đến sát Đại hội XIII, càng phải chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi. Cho dù một bộ phận nào đó thực tế là có cầm chừng, phòng thủ, giữ an toàn nhưng quyết không vì vậy mà nhụt chí chống tiêu cực.

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, nay xin nhắc lại, ai có tư tưởng ấy thì đứng sang một bên cho người khác làm” - người đứng đầu Đảng - Nhà nước nhấn mạnh.

Những tràng vỗ tay dài xen giữa bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở một hội nghị mà thành phần của nó như một hội nghị trung ương mở rộng phản ánh sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị về kết quả của bốn năm qua. Đó cũng là niềm tin dành cho năm 2020 - năm của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGHĨA NHÂN