TP.HCM: Ra mắt trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều 27-7, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2018-2021 và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2018.

TP.HCM: Ra mắt trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật   ảnh 1
Ông Huỳnh Văn Hạnh-Giám đốc Sở Tư pháp TP .HCM phát biểu hướng dẫn thảo luận tại hội nghị chiều 27-7. Ảnh: KIM PHỤNG 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Văn Hạnh-Giám đốc Sở Tư pháp TP thông tin ngày 18-6, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung trên địa bàn TP

Trong đó xác định rõ các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của công tác PBGDPL trong giai đoạn 2018-2021 và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này. Kế hoạch cũng phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện…

Theo đó, việc thực hiện kế hoạch trên phải phấn đấu đạt được mục tiên cụ thể sau:

Đến năm 2021 phải đảm bảo 100% sở, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung, hình thức, thời điểm, thời lượng phù hợp theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu hàng năm có 100% các nhà trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật theo quy định...

Bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng PBGDPL triển khai kế hoạch 2686 về những điểm mới cơ bản và các nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong sáu tháng cuối năm.

Kế hoạch trên có tám điểm mới, cụ thể:

1.   Thay đổi, phương pháp- cách thức tổ chức thực hiện PBGDPL, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trên..Trong đó, quán triệt và xác định Hội đồn PBGDPL là “cơ quan tư vấn” cho UBND, chủ tịch UBND cùng cấp, tập trung vào công tác tư vấn giúp ủy ban cùng cấp đánh giá, thông qua các vấn đề lớn về PBGDPL…

2.   Bảo đảm tốt trong việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho công tác PBGDPL.

3.   Tăng cường hợp tác quốc tế về PBGDPL tại địa phương nhằm tạo điều kiện xây dựng và thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho người nước ngoài tại Việt Nam và cho người Việt Nam ở nước ngoài.

4.   Tổ chức lại việc phân công thực hiện các kế hoạch, đề án PBGDPL, không thành lập Ban chỉ đạo thực hiện từng kế hoạch, đề án PBGDPL giai đoạn 2018-2021 (nếu đã thành lập thì giải thể).

 Theo đó, TP.HCM tiếp tục thực hiện đê án “tăng cường PBGDPL trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này giai đoạn 2015-2018” đến năm 2021

5.   Xác định lại rõ nguồn kinh phí PBGDPL

6.   Giao trách nhiệm ký các kế hao5ch PBGDPL hàng năm tr6en địa bàn TP trong cả giai đoạn 2018-2021 cho Giám đốc Sở Tư pháp.

7.   Đề ra các nội dung, mục tiêu phấn đấu cụ thể.

8.   Đề ra các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL...

Click chuột là có thông tin ngay

Tại hội nghị, Hội đồng PBGDPLTP.HCM cho ra mắt trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu pháp luật. Dự kiến 28-8-2018, trang thông tin này sẽ đi vào hoạt động chính thức.  

Xây dựng trang điện tử này là trách nhiệm của nhà nước nhằm tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tiếp cận những tin tức liên quan đến quy định pháp luật mà họ đang cần. Nơi đây, sẽ tổng hợp tất cả mọi thông tin, nội dung liên quan đến công tác PDGDPL trên mọi lĩnh vực để khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu thì họ có thể vào đây để tra cứu thậm chí có thể tương tác.  

Thông qua việc công bố thông tin pháp luật trên trang điện tử này cũng thể hiện sự minh bạch, công khai thông tin đến mọi người dân, tổ chức từ đó đáp ứng nhu cầu được tìm hiểu thông tin kể cả các dự thảo pháp luật.

Bà TRẦN VIỆT THÁI, Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM