Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã ban hành quyết định về việc giao Viện Mỹ thuật (Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT TP Hà Nội, Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định, tỉnh Bình Dương và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đa quốc gia “Nghệ thuật sơn mài” (nghề sơn mài truyền thống) đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.