Đà Nẵng: Trình phương án không tính lãi suất nợ tiền sử dụng đất

Kỳ họp này HĐND TP Đà Nẵng sẽ nghe và thông qua tờ trình phương án mới để thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư (TĐC) trên địa bàn. Đây là một tờ trình hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến rất nhiều hộ dân.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm ngày 30-4-2013, số hộ dân TĐC được thực hiện chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn TP là khoảng 12.000 hộ với số tiền ghi nợ 1.560 tỉ đồng. Để khuyến khích người dân sớm trả nợ tiền sử dụng đất, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP phương án cho chốt nợ tiền sử dụng đất TĐC đối với các trường hợp nợ trước ngày 1-3-2011 (ngày Nghị định số 120/2010 có hiệu lực thi hành). Cụ thể, đối với các hộ nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-7-2007, quy đổi từ số vàng thành số tiền theo giá vàng tại thời điểm ngày 1-7-2007 là 1.260.000 đồng/chỉ. Sau đó tính lãi suất với mức 1%/tháng kể từ ngày 1-7-2007 đến ngày 15-6-2013. Đối với các hộ nợ tiền sử dụng đất từ ngày 1-7-2007 đến ngày 1-3-2011, tính theo số tiền nợ gốc cộng lãi suất 1%/tháng kể từ ngày nợ đến ngày 15-6-2013.

Kể từ ngày 16-6-2013 trở đi, TP không thực hiện tính lãi suất nữa. Tuy nhiên, nếu người dân trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày UBND TP ban hành Quyết định (sau khi HĐND TP thông qua phương án này) đến ngày 31-12-2013 sẽ được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 50% tổng số lãi suất phát sinh. Nếu trả nợ từ năm 2014 trở đi thì không thực hiện hỗ trợ giảm 50% lãi suất như trên; thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất khuyến khích trả nợ sớm với mức 0,5%/mỗi tháng trả trước hạn (tính trên tổng số tiền nợ được chốt đến ngày 15-6-2013) so với thời điểm 1-3-2016.

LÊ PHI

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.