Khuyến khích sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước

Bộ yêu cầu các địa phương định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống, khuyến khích việc tự tạo trò chơi, đồ chơi. Đặc biệt Bộ khuyến khích các tỉnh, thành định hướng cho trẻ em sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm.

Dịp này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ tết Trung thu.

TM