Ông cựu quan không chịu làm dân

Đừng có mà hứ cái “cóc” rằng làm dân có gì phải học, rằng ai chẳng từ dân mà ra. Làm dân khó lắm chớ giỡn sao, nếu dễ thì ông cựu bộ trưởng bộ buôn bán đâu có câu nệ chuyện chấp hành các quy định của ngành hàng không.

Ông này đã hết làm quan, lại vừa bị kỷ luật nặng mà cứ nghĩ mình còn đương chức hoặc nghĩ mình còn có một số quyền hành nào đó để thiên hạ vuốt mặt phải nể mũi. Ông bảo các đàn em làm cho cái giấy ưu tiên vô chỗ cách ly để tiễn người thân. Trong khi đó, lẽ ra ông ấy phải hiểu rõ những người đang thực thi công vụ nào, có quan hệ ngoại giao, quan hệ đặc biệt ra sao thì mới được hưởng ưu tiên.

Chuyện trên cho thấy với nhiều người, tâm lý làm quan chuyển sang làm dân, phải từ bỏ nhiều quyền lợi đáng kể, phải mất một số khâu oai thật là khó chịu lắm lắm. Vậy nên những ai sắp làm quan cần phải học khả năng thích ứng với thực tại.

Đừng nghĩ đời mình phải lên xe xuống ngựa, phải được ưu ái thì mới chịu. Níu kéo, đòi hỏi làm gì những đặc ân phù phiếm, người ta biết, cười cho thì ngượng chết!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm