Sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của chín bộ trưởng

Trong kỳ họp này, QH sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách…

Đối với việc xây dựng pháp luật, nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết được nhân dân quan tâm sẽ được đưa ra thảo luận xin ý kiến và xem xét thông qua như dự thảo sửa đổi Luật Đất đai; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992...

Đặc biệt trong kỳ họp này, QH dự kiến sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện lời hứa của chín bộ trưởng đưa ra tại các kỳ họp trước.

THÀNH VĂN