Sinh con rồi… cuống quýt sinh cha!

- Lạy, ngài đừng “chiết” với “ní” nữa, cho tui yên.

- Không phải sao? Thiên hạ cãi nhau chí chóe cái trứng với con gà, con gà với cái trứng; việc học với chạy trường, chạy trường với việc học... cái nào có trước, cái nào có sau? Tui có ngẫm nga ngẫm ngợi tí chút có sao đâu mà ông chặn họng.

- Thua ông rồi, không vòng vo nữa, nói đại ra đi.

- Thì tui đang hỏi ông mà: Con gà có trước hay

- Tui vặn họng ông bi giờ!

- Đừng nóng, ông! Khi làm nhiệt điện, ai cũng biết sẽ có hàng triệu khối tro, xỉ độc hại thải ra. Chẳng biết họ “hát” kiểu gì để được gật, được duyệt trong khi cách xử lý nó chưa đâu vào đâu. Giờ nháo nhào la làng “chưa có quy chuẩn, chưa nghiên cứu…” với đủ thứ hầm bà lằn, không biết xử lý cách sao với cái núi chất thải độc hại kia.

- Thì có những thứ không lường trước được, phải điều chỉnh, bổ sung, nghiên cứu…

- Đến lượt tui vặn họng ông bi giờ. Những thứ đó ai cũng biết, cũng thấy trước hết, giờ mới nháo nhào đi kiếm hướng ra. Có phải ngược đời?

- Thôi, ông phải “chiết” thế này nè: Nhiệt điện với tro xỉ, tro xỉ với nhiệt điện; nhiệt điện có trước thì duyệt cho làm trước; chạy nhiệt điện xong mới lòi ra tro xỉ thì tính cách giải quyết tro xỉ sau. Nghĩ vậy đi cho đỡ hại não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm