Sau thành công với màn nâng toa tàu, ôm người đẹp bay lượn như chim cùng một loạt kỳ tích khác, ảo thuật gia Đè-vít-cóc-phê-phiêu tự đắc với thành quả và ngủ quên trên chiến thắng…

Thì đùng cái, tin xuất hiện cao thủ ở xứ Hà Giang như sét đánh ngang tai... Đố kỵ lẫn tò mò, Đè-vít lên đường tìm gặp cao nhân.

Vượt qua trùng điệp núi đồi và bạt ngàn rừng xanh, cuối cùng chàng cũng tới nơi. Thấy tấm biển ghi Sở Giáo dục, Đè-vít thất vọng mắng đoàn tùy tùng:

- Các ngươi lừa ta! Giáo dục và ảo thuật liên quan gì nhau?

- Thưa, đây là nơi làm việc cũng là chỗ để cao thủ đó phát tiết tài năng. Tài nâng tàu và đi xuyên tường của ngài cứ phải gọi bằng “cụ”.

- Lạ hen, hắn làm được chi?

- Người này dễ dàng biến đổi một số phận chỉ trong sáu giây biến hóa với kết quả thi THPT. Và với chiêu trên, vẻn vẹn 2 giờ, đã có hơn trăm người dư cơ hội phơi phới bay vào giảng đường đại học.

- Chà! Còn tài gì nữa?

- Siêu nữa là chỉ với việc trên, cao thủ này đã làm cả xã hội rúng động về một kỳ thi từng được đánh giá thành công.

- Quá giỏi! Ta muốn gặp ngay nhân vật lẫy lừng ấy để thụ giáo tài năng trước khi bỏ nghề vì tự thấy thua kém.

- Tin vừa nhận là nhà siêu ảo thuật đó đang bận mua sắm ít quyển lịch vì có thể cần để tu luyện một môn đặc biệt tại nơi cực đặc biệt.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU