Video: Dàn vệ sĩ của ông Kim chạy vào ga ở Nga để lau cửa tàu

 Nguồn: RT