Anh trai tôi tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đăng kí khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM. Anh tôi bị suy thận và có người hiến tại Hà Nội. Vậy nếu anh tôi ghép thận tại bệnh viện ở Hà Nội thì có chuyển BHYT ra bệnh viện ở Hà Nội được không? Nếu không được, sau khi ghép xong chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy để tái khám hàng tháng thì lúc này có được khám theo diện BHYT không?

Bạn đọc Văn Hương (TP.HCM).

BHXH TP.HCM trả lời: Theo Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT quy định cơ sở khám chữa bệnh (KCB) chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt. Nếu Bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quannNhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị cũng được chuyển tuyến.

Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).

Như vậy, việc chuyển tuyến thuộc thẩm quyền của bác sĩ điều trị căn cứ trên tình trạng thực tế của người bệnh, khả năng khám và điều trị của cơ sở khám chữa bệnh và theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Đối với trường hợp sau khi thực hiện việc ghép thận cần tiếp tục tái khám, để được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT thì bạn vẫn phải thực hiện chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Trường hợp không có giấy chuyển tuyến thì chỉ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy.