Sáng 3-4, UBND TP.HCM đã ra Công văn số 1220 về việc thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, xét đề nghị của  Bảo hiểm Xã hội TP.HCM (BHXH) về phương án chi trả lương hưu, trả cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện trong thời gian chống dịch COVID-19, UBND thành phố đã chỉ đạo giao cho Bưu điện Thành phố, BHXH, UBND cấp huyện, cấp xã chi trả lương hưu tháng 4 và tháng 5 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian chống dịch. Các hình thức chi trả cụ thể như sau: 

- Đối với hình thức chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân thì thời gian chuyển tiền từ ngày 10 đến ngày 15 hằng tháng.

- Đối với hình thức chi trả lương hưu bằng tiền mặt thì từ ngày 16-4 đến ngày 5-5 chi trả tại nhà, không thu phí.

- Từ ngày 6-5 đến ngày 25-5, người hưởng lương hưu chưa nhận được tiền sẽ được chi trả lại các bưu cục quận, huyện.