Con dấu doanh nghiệp: To, nhỏ tùy ý!

Trong tờ trình, bộ này cho rằng con dấu của DN được coi như một dấu hiệu bổ sung thêm hình ảnh của DN khi được đóng trên các giấy tờ, giao dịch của DN. Việc thiết kế, quản lý và sử dụng dấu của DN theo nguyên tắc tương tự đối với lôgô của DN. Do đó không cần thiết và cũng không có cơ sở khoa học và thực tiễn nào để hạn chế kích cỡ tối thiểu hay tối đa đối với con dấu của DN.

Trước đó đã có nhiều ý kiến cho rằng cần hạn chế kích thước tối thiểu và tối đa của con dấu, tránh trường hợp có DN làm con dấu quá to hoặc quá nhỏ, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, con dấu của DN có mẫu chung là hình tròn, đường kính chung là 36 mm, các thông tin trên con dấu trình bày theo mẫu bắt buộc.

Q.NHƯ