Công bố năm thủ tục cấp phép thành lập ngân hàng

Trong số năm thủ tục hành chính mới được ban hành, có bốn thủ tục được thực hiện tại NHNN gồm: cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã; chuyển đổi quỹ tín dụng nhân dân trung ương và cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã; cấp lại bản sao giấy phép từ sổ gốc; thông báo danh sách được bổ nhiệm là thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã. Chỉ còn một thủ tục được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố là thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng hợp tác xã.

Nội dung các thủ tục sẽ được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trang thông tin điện tử của NHNN, nhằm mục đích kiểm soát thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

TAT

'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

'Tuyên chiến' với hàng giả trên không gian mạng

(PLO)- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng.