Từ năm 2007 đến tháng 3-2011, trên cương vị giám đốc VietinBank Phú Yên, ông Vân đã có nhiều sai phạm trong quản lý tín dụng như phát hành và gia hạn 13 thư bảo lãnh khống; ký duyệt cho vay sai quy chế làm phát sinh nợ xấu, gây nguy cơ mất vốn lớn. Liên quan đến vụ việc, hàng loạt cán bộ ở VietinBank Chi nhánh Phú Yên cũng bị kỷ luật.

Ngoài ông Vân, ông Nguyễn Công, nguyên giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Phú Yên và ông Đào Tấn Nguyên, giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Phú Yên, cũng bị đề nghị cách chức các chức vụ trong Đảng. Lý do, ông Công có nhiều sai phạm trong quản lý tín dụng, gây phát sinh nợ xấu, nguy cơ mất vốn ở BIDV Phú Yên; ông Nguyên có nhiều sai phạm, bất chính trong quan hệ cá nhân.
Vì ông Nguyên là Tỉnh ủy viên nên đang chờ Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định kỷ luật. Riêng ông Công, do Tỉnh ủy Phú Yên lấy phiếu kỷ luật không quá bán với hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng nên đang chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét ra quyết định.
Theo H. Ánh (NLĐ)