Đặc biệt, trong chiến lược tìm kiếm nhân sự tài năng ở Viettel đó là tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia các dự án mà tập đoàn đang triển khai.

Các sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường được ứng dụng các kiến thức đã được học vào thực tiễn tại Viettel, nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của những chuyên gia giỏi.

Những yếu tố nổi bật về môi trường làm việc đã giúp Viettel tiếp tục được ghi nhận là một trong những môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Viettel đang đặt mục tiêu dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Do đó tập đoàn đang đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp để triển khai chính phủ điện tử, đô thị thông minh ở Việt Nam.