Đôi khi có chuyện sờ sờ ngay trước mắt mà cũng ngại tổn thương ai đó nên thôi cứ nhắm mắt ngó lơ, chừng nào dân chúng kêu gào lên thì mới tính.

Ví dụ như một xã ở Đồng Nai, 5-7 năm nay có chuyện đổ trộm chất thải công nghiệp, xã cho cán bộ xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế nhưng “vì chưa phát hiện được nghi phạm bởi họ hoạt động lén lút ban đêm” - như đại diện xã nói nên cái đống thải đó cứ vơi lại đầy, ngày này qua ngày khác. Xã có biết một ông đổ và phơi bùn thải nơi đó, chưa được cho phép, cái rồi xã lập biên bản, rồi… thôi. Ngộ hén!

Để giúp địa phương có thêm tinh thần mạnh dạn thì bổn quán tính vầy, hễ chỗ nào dễ xảy ra những chuyện có “yếu tố lén lút về đêm” như xây dựng trái phép, hút trộm cát, đổ thải bậy… mà địa phương “ngại” phát hiện thì cứ thuê bổn quán. Bổn quán sẽ tổ chức đội đặc tình quay phim, chụp ảnh, điều tra nhập vai… cung cấp cho chính quyền đầy đủ chứng cứ để xử lý. Nếu đến mức đó mà quý vị lại không chịu (hoặc không dám xử lý) thì thôi… về nhà húp cháo cho rồi!

Ủa, mà nếu quản lý kiểu trên thì mắc gì mần cán bộ cho tốn tiền nhà nước? Làm quan địa phương mà dân kêu nhiều vẫn không xử lý rốt ráo thì quản cái chi chi?