- Thôi khỏi! Tranh thủ chiên lại tô cơm nguội lót dạ rồi phụ tôi kèm cặp môn toán cho con. Chứ học ngu món này là nguy lắm, đi tù như chơi.

- Tôi dán cái miệng ông lại bây giờ - chị Ba đổi giọng. Toàn trù úm độc địa!... Mà sao chỉ “nhồi” mỗi chuyện tính toán?

- Đây này, ở Đồng Tháp, hai cán bộ ở Chi cục Quản lý đất đai bị bắt giam do để ngân sách hụt hơn tỉ đồng này. Do dốt con số chứ gì nữa.

- Là sao?

- Họ bị bắt vì không thấy giá thuê đất của một công ty lẽ ra là 2,8 triệu đồng/m2 thì tự nhiên bị biến hóa còn 700.000 đồng. Tức là một tháng mất 3/4 thực giá trị nộp cho Nhà nước.

- Đấy là vì thiếu trách nhiệm chứ đâu phải dốt toán! Ông ngây thơ quá, có khi đó lại là những tay “siêu tính” đấy. Công an sẽ làm rõ họ siêu thế nào cho coi.

- Thế hử? Hừm!... Thế khỏi kèm thằng Tý học toán chi cho mệt! Anh Ba dợm bước đi thay quần áo đến... độ nhậu.