Chuyên gia hiến kế gỡ ‘thẻ vàng’ cho ngành thủy sản Việt Nam

Chuyên gia hiến kế gỡ ‘thẻ vàng’ cho ngành thủy sản Việt Nam

(PLO)- Tham gia thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc tế “Khung pháp lý quốc tế và Việt Nam về khai thác thuỷ sản bền vững, có trách nhiệm”, nhiều chuyên gia cho rằng việc đanh bắt cá trái phép đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thương mại quốc tế. Đối với Việt Nam, sau 2 năm chịu tác động từ ‘thẻ vàng’ EC đã khiến thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu giảm 183,5 triệu USD.