An táng 84 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Số hài cốt trên được tìm kiếm, cất bốc từ tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn (Lào).

Trong 28 năm qua, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, đưa hơn 12.000 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.

Đ.LAM