Giải quyết tốt hơn bức xúc của nhân dân

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng chính quyền của Sở Tư pháp TP.HCM theo Nghị quyết 09 - Hội nghị Thành ủy TP.HCM (khóa IX) lần thứ 13.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp TP sẽ tập trung tăng cường cải cách hành chính cũng như hoạt động tiếp công dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tư pháp cũng được đẩy mạnh. Sở Tư pháp TP cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả thí điểm chế định thừa phát lại...

MC

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.