Hôm nay, khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong ngày đầu tiên UBTVQH sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Cũng trong phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai sửa đổi; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, nghe và thảo luận về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và HĐND các cấp; cho ý kiến về báo cáo công tác của chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2013; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ thảo luận về báo cáo giám sát việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; cho ý kiến về kết quả giám sát việc triển khai thi hành các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, UBTVQH khóa XIII thông qua...

THÀNH VĂN