GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT LƯU TRỮ

Thời gian giải mật tài liệu lưu trữ nên là 30 năm

Trong đó, vấn đề thời gian giải mật tài liệu có rất nhiều đại biểu quan tâm. Tất cả ý kiến đóng góp cho vấn đề này đều thống nhất cho rằng thời gian giải mật tài liệu lưu trữ nên là 30 năm, vì nếu để 40-60 năm như trong dự thảo luật thì dài quá. Có ý kiến cho rằng dự thảo thiếu quy định chế tài với những người thiếu trách nhiệm trong công tác lưu trữ vì tài liệu lưu trữ phải được xem là tài sản quốc gia cần được bảo vệ. Như thế, nếu không có chế tài thì công tác lưu trữ sẽ không được quan tâm đúng mức. Cạnh đó, một vài ý kiến cũng cho rằng cần xem lại về thời gian đưa tài liệu vào lưu trữ…

N.NAM