Ngày 28-11, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu và thực hiện công tác nhân sự theo luật định.

Bình Dương: Giám đốc Sở Y tế có nhiều phiếu tín nhiệm thấp - ảnh 1
Toàn cảnh kỳ họp HĐND khóa IX, kỳ họp 8 của tỉnh Bình Dương. 

Tại phiên làm việc của kỳ họp, 67/68 đại biểu HĐND tỉnh tham dự đã thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 chức danh chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà nước của địa phương do HĐND bầu, gồm sáu chức danh thuộc HĐND tỉnh: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, các trưởng ban, chánh văn phòng HĐND tỉnh và 18 chức danh thuộc UBND tỉnh: chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh.

Đây là một hình thức giám sát của HĐND theo quy định của Quốc hội. Kết quả này sẽ là thước đo giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, làm tốt hơn vai trò, chức trách đối với nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho bộ máy tổ chức chính quyền tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; đồng thời làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Theo kết quả đánh giá tín nhiệm sáu chức danh thuộc HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Cành, Chủ tịch HĐND tỉnh, có tỉ lệ tín nhiệm cao nhất với 62 phiếu tín nhiệm cao (91,2%), bốn phiếu tín nhiệm (5,9%) và một tín nhiệm thấp (1,5%). Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, có 52 tín nhiệm cao (76,5%), tám phiếu tín nhiệm (11,8%) và bảy phiếu tín nhiệm thấp (10,3%).

Còn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh thuộc UBND tỉnh thì ông Mai Hùng Dũng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Hoàng Thao (Giám đốc Công an tỉnh) đều đạt 94,1% phiếu tín nhiệm cao.

Trong khi đó, ông Lục Duy Lạc (Giám đốc Sở Y tế) là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 12 phiếu, chiếm 17,6%. Số phiếu tín nhiệm thấp ở bà Nguyễn Hồng Sáng (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) là tám phiếu, chiếm  11,8%.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết năm 2018 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,01%; GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng. Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79%. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp. Trong năm, các khu công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1 tỉ 379 triệu đôla Mỹ...