Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, quân đội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Ban Bí thư Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tạo môi trường thuận lợi để các gương điển hình tiên tiến phấn đấu và có sức lan tỏa rộng.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã biểu dương, tôn vinh và tặng bằng chứng nhận đối với 50 tập thể, 100 cá nhân có thành tích xuất sắc toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến 2013.

AN