Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh từ trần

Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước.

AX