Tiếp nhận nhiều hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua đó góp phần làm phong phú thêm kho tư liệu của bảo tàng, đáp ứng công tác nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nay Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm được 25 tài liệu, ảnh, hiện vật gốc có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp nhận được 1.000 file tư liệu, hình ảnh, ghi hình và ghi hồi ký của 20 nhân chứng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20 cũng như về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng.

Ngoài ra, bảo tàng cũng phối hợp với nhiều cơ quan trong nước và quốc tế sưu tầm, sao chụp nhiều tư liệu hiện vật quý. Trong đó có tài liệu, bản thảo và ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ Việt Nam-Pháp; bản sao 19 bức ảnh tư liệu về hoạt động của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

V.THỊNH

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.