Ngày 18-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành Quyết định 09/2020 quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất này chính thức có hiệu lực từ ngày 5-5-2020.

Tại quyết định này, giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

Quyết định 09/2020 của UBND TP Đà Nẵng được ban hành trên tinh thần Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng thông qua ngày 13-3-2020.

Từ 5-5, giá đất tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2 - ảnh 1
Từ 5-5, giá đất tại Đà Nẵng cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Ảnh: TẤN VIỆT

Bảng giá đất lần này có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND TP Đà Nẵng do có một số nhầm lẫn, không phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định 06.

Trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng, cho hay nội dung bảng giá đất lần này cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản của TP hiện nay.

Bảng giá đất mới cũng đã xem xét đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp và người dân.

Bảng giá các loại đất của TP Đà Nẵng lần này cũng bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: Sửa đổi giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư đối với các khu đất hai mặt tiền trở lên…

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Trước đó, Quyết định 06 của UBND TP Đà Nẵng xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí.

Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Quyết định 06 xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí.

UBND TP Đà Nẵng cho hay việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn TP trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Việc xây dựng bảng giá đất lần này cũng nhằm hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hằng năm trong giai đoạn 2020-2024, do được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06.

Bảng giá đất mới được phân vệt khu đất. Đối với khu đất hai mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50 m. Đồng thời giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định 06 của UBND TP.