Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo bốn tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế-xã hội có bước chuyển biến, đạt những kết quả tích cực bước đầu, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt 4%, thấp hơn so với cùng kỳ và quý IV năm 2011. Tình trạng quá tải bệnh viện, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm còn bức xúc. Tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm, khiếu nại tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay. Tổng Bí thư chỉ rõ đây mới là những kết quả bước đầu, trong những tháng còn lại của năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, cần sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi các giải pháp điều hành phải sát hợp với diễn biến tình hình thực tế, linh hoạt và hiệu quả.

Tổng Bí thư đề nghị trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn thiện báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội bốn tháng đầu năm; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2012 để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

AX