Can thiệp hành chính khiến DN không lớn nổi

Trên đây là nhận xét của ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ KH&ĐT, tại hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035: Vai trò của doanh nghiệp và nhu cầu hiện đại hóa thể chế”. Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 30-5.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho hay năm 2000, năng suất của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cao hơn Trung Quốc. Đáng buồn là hiện nay quy mô và năng suất của doanh nghiệp Việt đã bị cạn kiệt, cảm thấy bị đuối sức và bị vắt kiệt nguồn lực.

“Sự can thiệp hành chính khiến khu vực tư nhân không lớn lên được hoặc phát triển thấp hơn so với kỳ vọng. Thông thường những chủ trương, kế hoạch thì rất hay nhưng khi thực hiện thường chậm chạp hoặc sai lệch. Để thay đổi tình trạng này thì thể chế rất quan trọng” - ông Lộc nói.

Bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á của WB, cũng cho rằng Việt Nam cần xây dựng kinh tế tư nhân mạnh mẽ để làm nền tảng, là lực lượng dẫn đầu, nòng cốt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Muốn làm được điều này, Chính phủ cần phân định rõ ràng giới hạn giữa Nhà nước và thị trường, để doanh nghiệp tư nhân có thể phát huy vai trò dẫn dắt phát triển.