Đánh giá kỹ những hạn chế trong thực thi Hiến pháp 1992

Ông Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH, Trưởng ban Biên tập cho biết tiến trình nhiệm vụ xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đảm bảo đúng tiến độ đề ra và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ QH và các đại biểu QH đánh giá cao.

Ngoài ra, phiên họp lần này còn có một nội dung quan trọng là bổ sung, góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992. Với sự có mặt của đầy đủ các thành viên đại diện cho các cơ quan trung ương, các cơ sở nghiên cứu khoa học, Ban Biên tập sẽ xem xét, đánh giá kỹ những ưu, nhược điểm, nhất là những hạn chế trong quá trình thực thi Hiến pháp 1992; đồng thời tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan một cách toàn diện.

PL

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.