Đánh giá kỹ những hạn chế trong thực thi Hiến pháp 1992

Ông Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH, Trưởng ban Biên tập cho biết tiến trình nhiệm vụ xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã đảm bảo đúng tiến độ đề ra và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ QH và các đại biểu QH đánh giá cao.

Ngoài ra, phiên họp lần này còn có một nội dung quan trọng là bổ sung, góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo những vấn đề cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992. Với sự có mặt của đầy đủ các thành viên đại diện cho các cơ quan trung ương, các cơ sở nghiên cứu khoa học, Ban Biên tập sẽ xem xét, đánh giá kỹ những ưu, nhược điểm, nhất là những hạn chế trong quá trình thực thi Hiến pháp 1992; đồng thời tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan một cách toàn diện.

PL

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.