Ngày 14-4, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cả nước có thêm 22 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 168 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương: 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có hai bệnh nhân người nước ngoài và 15 bệnh nhân người Việt Nam. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm:

- Bệnh nhân 24 (nam, 69 tuổi, quốc tịch Anh)

- Bệnh nhân 50 (nam, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 87 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 109 (nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 114 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 115 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 175 (nam 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 177 (nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 186 (nữ, 60 tuổi, quốc tịch Pháp)

- Bệnh nhân 189 (nữ, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 190 (nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 199 (nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 208 (nữ, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 214 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 220 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 232 (nam, 67 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

-  Bệnh nhân 239 (nam, 71 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

Tại BV dã chiến Củ Chi: Năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó ba bệnh nhân người nước ngoài và hai bệnh nhân người Việt Nam, cụ thể:

- Bệnh nhân 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil)

- Bệnh nhân 127 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Bệnh nhân 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi)

- Bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh)

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua ba lần xét nghiệm, hiện tại sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.