Hưng Yên nhận huân chương Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được trong những năm kháng chiến, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là trong 15 năm tái lập tỉnh.

Theo Chủ tịch nước, Hưng Yên cần phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa học công nghệ. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng xác định mục tiêu năm 2011-2015 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, chủ động hội nhập, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

HOÀNG VÂN