Ông Trần Thanh Hải được bầu làm chủ tịch LĐLĐ TP.HCM

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ TP gồm 61 người và Ban Thường vụ gồm 19 người. Ông Trần Thanh Hải, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP (khóa IX), được bầu làm chủ tịch LĐLĐ TP.HCM (khóa X).

Các đại biểu đã thống nhất khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2013-2018 là: “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; chăm lo việc làm, đời sống của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ”.

Trước đó, ngày 6-4, phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải lưu ý: “Công đoàn TP phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để CNVC-LĐ ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

PHONG ĐIỀN