- Ông đại biểu nào, nói cái gì mà ông có vẻ tâm đắc thế?

- Đại biểu - luật sư Trương Trọng Nghĩa. Khi bàn về chuyện thu phí, lệ phí, ổng nói nguyên tắc phí và lệ phí phải hợp lý, không thể chấp nhận chuyện đầu tư yếu kém, làm tăng chi phí, không đủ tiền đầu tư rồi huy động các loại phí để trả.

- Chuyện này đâu có gì mới…

- Bình tĩnh, đây mới là câu chốt hạ của ổng nè: “Không thể thu phí, lệ phí để bù đắp cho tệ nạn tham nhũng, lãng phí, kém hiệu quả trong quản lý nhà nước…”.

- Chà, ý này nghe có vẻ hay hè. Nó gợi mở cho tui một sáng kiến cực kỳ độc đáo, có lẽ tui phải đi đăng ký bản quyền chứ chẳng chơi.

- Sáng kiến gì nói nghe coi!

- Có đúng tham nhũng đang là quốc nạn không?

- Đúng, người ta còn gọi đó là giặc nội xâm nữa.

- Có phải sự nghiệp chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân không?

- Chính xác!

- Vậy thì tại sao toàn dân chúng ta không cùng nhau đóng phí để chống tham nhũng? Phí đó sẽ có tên gọi là phí chống tham nhũng, hễ ai muốn chống tham nhũng là có… quyền đóng phí, đóng vô tư, muốn chống nhiều thì đóng nhiều, chống vừa vừa thì đóng in ít. Như thế chúng ta sẽ có một khoản tiền đủ lớn để bù đắp vào khoản ngân sách bị bọn quan tham xà xẻo. Vậy là… huề vốn, là cân bằng ngân sách thôi.

- Đồ ấm đầu. Bộ muốn tui lấy ô tô chở đi qua con đường có bụi hả!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU