Thượng viện Mỹ yêu cầu xác định việc Nga 'tài trợ khủng bố'