TP.HCM: Tự kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền

Theo đó, TP sẽ tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại TP.HCM từ ngày 1-10-2011 đến ngày 30-9-2012. Kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND quận, huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra; văn bản QPPL do UBND phường, xã, thị trấn, HĐND xã, thị trấn ban hành gửi đến Phòng Tư pháp quận, huyện để kiểm tra; kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và thông báo kịp thời cho cơ quan đã ban hành văn bản tiến hành tự kiểm tra và xử lý.

Bên cạnh đó, TP sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, kiểm tra về công tác ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại UBND các quận, huyện: 4, 6, 7, 8, 9, 11, Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Củ Chi và Nhà Bè; các sở TN&MT, Xây dựng, Y tế, VH-TT&DL, Công Thương, LĐ-TB&XH.

N.NAM