Video voi bị nước lũ cuốn trôi ở Ấn Độ

 (Nguồn: TWITTER)