34 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà

Ngoài ra, tỉnh có 147 cụ tròn 90 tuổi được chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Đối với người cao tuổi ở độ tuổi 70, 75 được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt; người cao tuổi ở tuổi 80, 85 được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt…

T.NGỌC