Uỷ ban chứng di chúc nộp bao nhiêu tiền và giấy tờ gì?
(PLO)- Người lập di chúc phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng khi lập di chúc...

Tôi muốn đi ra uỷ ban chứng di chúc để miếng đất cho đứa cháu nên muốn biết lệ phí bao nhiêu tiền và khi đi lập di chúc tôi cần đem theo giấy tờ gì?

Ông Phạm V. K. (quận Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Theo Thông tư liên tịch số 158/2015 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp, quy định lệ phí chứng thực di chúc là 30.000 đồng.

Khi đi lập di chúc ông phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

1. CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (của người lập di chúc).

2. Bản sao giấy chứng nhận nhà, đất  hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp liên quan đến tài sản đó (cần xuất trình bản chính để đối chiếu).

3. Dự thảo di chúc (nếu có).

Lưu ý, khi xuất trình bản sao các loại giấy tờ trên thì ông phải xuất trình bản chính để đối chiếu với bản sao. Khi uỷ ban chứng thực di chúc cho ông thì ông phải nộp lệ phí là 30.000 đồng theo quy định nêu trên. 

KIM PHỤNG