Xây nhà trên đất trồng lúa sẽ bị phạt nặng
Tôi có cho con tôi hơn 200 m2 đất với mục đích sử dụng là loại đất trồng lúa. Do con tôi mới lập gia đình và đang có ý định ở riêng nên tôi dự định xây nhà cho con tôi ở. 

Tôi chỉ xây căn nhà nhỏ cấp bốn thôi. Xin hỏi xây nhà cấp bốn trên đất trồng lúa thì có vi phạm pháp luật không?

Nguyễn Văn Hân (Long An)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn VũĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019 quy định: Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở) tại khu vực nông thôn và đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phạt tiền theo diện tích tự ý chuyển.

Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 ha.

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 ha đến dưới 0,02 ha.

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha…

Mức xử phạt ở khu vực đô thị bằng hai lần mức phạt với khu vực nông thôn nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.

Mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân nhưng cao nhất không quá 1 tỉ đồng.

Ngoài bị phạt tiền thì người có hành vi vi phạm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Như vậy, trường hợp của ông Hân, dù chỉ là xây nhà cấp bốn nhưng nếu ông tự ý xây nhà trên phần đất trồng lúa có diện tích hơn 200 m2 mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì ông sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Nếu đất của ông thuộc khu vực đô thị thì mức phạt sẽ tăng gấp đôi là từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

VÕ HÀ ghi