Giảm 50% lãi suất vay vốn cho các hộ nghèo

Theo đó, các hộ nghèo này được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng) với mức tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là ba năm, được thực hiện kể từ 1-1-2014. Đối với trường hợp hộ nghèo có nhu cầu vay vốn trên 10 triệu đồng và thời hạn vay vốn trên ba năm thì được áp dụng theo lãi suất cho vay hộ nghèo và các quy định về cho vay hộ nghèo hiện hành.

CL

“Rừng luật…”

“Rừng luật…”

(PLO)-  Đây là cách chơi chữ của Đại biểu Quốc hội - luật sư Trương Trọng Nghĩa để đối lập với “luật rừng”, khi ông phát biểu trong phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng qua...