Hội nhập quốc tế là yêu cầu cấp bách

Ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng HNQT một cách sâu rộng là yêu cầu cấp thiết của nước ta giai đoạn tới vì trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không thể tự biệt lập mình. Theo ông Quý, HNQT còn là phương cách hữu hiệu để giải quyết các vấn đề an ninh và phát triển của đất nước. “Thực tiễn, HNQT của nước ta từ Đổi mới đến nay đã mang lại cho đất nước nhiều lợi ích to lớn” - ông Quý nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao đặt ra mục tiêu HNQT đến năm 2020 là nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước; khai thác các nguồn lực quốc tế để tăng cường vị thế của đất nước, tạo thế đan xen, tùy thuộc lẫn nhau góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam nên tận dụng lợi thế đất hiếm ra sao?

Việt Nam nên tận dụng lợi thế đất hiếm ra sao?

(PLO)- Một khi khai thác thành công nguồn đất hiếm, Việt Nam có tiềm năng tạo doanh thu 2 tỉ USD một năm, chưa kể nhận được hàng loạt lợi ích khác từ hợp tác phát triển công nghệ vào tạo dựng vị thế quan trọng với các đối tác lớn trên thế giới.