Kiểm điểm hai phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cũng yêu cầu ông Lâm Quang Tố và ông Nguyễn Trung Liệt (đều là phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang) kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Qua thanh tra, phát hiện Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy để ngoài nguồn thu hơn 560 triệu đồng, sử dụng trên 1,8 tỉ đồng thay vì trả về cho ngân sách, thanh toán công tác khống...

GIA TUỆ