Nhân viên y tế ở trường phải biết sơ cứu ban đầu

Con tôi bị suyễn, khi đang học cháu bị lên cơn và rất cần có y tá trong trường để hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Xin hỏi, luật có quy định nào về trình độ của nhân viên y tế trường học không, để tôi có thể  yên tâm về sức khỏe của con mình khi đến trường?

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Duyên, (quận 3, TP.HCM).

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo nghị định 146/2018 NĐ-CP, cơ sở được cấp kinh phí từ quỹ BHYT để thực hiện khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu có quy định về trình độ của nhân viên y tế.

Cụ thể, tại cơ sở phải có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh chữa bệnh làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Như vậy, theo quy định thì các nhân viên y tế tại trường học phải có kiến thức, kinh nghiệm về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.