Hình thành thói quen rửa tay với xà phòng cho 10.000 trẻ em  ​ - ảnh 1

Rửa tay với xà phòng là biện pháp phòng bệnh vừa đơn giản, vừa hiệu quả trong việc phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ 1,2 trên 10 người dân nông thôn Việt Nam (theo thống kê của Kantar năm 2021) rửa tay thường xuyên với nước sạch và xà phòng dù môi trường sống gắn liền với những nơi nhiều vi khuẩn.

Quyết tâm tăng tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng lên 50% năm 2025 và 70% năm 2030, nhãn hàng Lifebuoy công bố hợp tác cùng Teach For Vietnam triển khai dự án “Lifebuoy đi! Vì 10.000 trẻ em nông thôn Việt Nam” nhằm giáo dục trẻ nông thôn cách vệ sinh thân thể, rửa tay đúng cách và duy trì thói quen này với món quà là nước rửa tay Lifebuoy cho từng học sinh và các trường tiểu học trong quy mô dự án.

Để lan tỏa thông điệp này, dự án cũng khuyến khích cộng đồng cùng đóng góp vào hành trình nâng cao cải thiện sức khỏe cho trẻ em nông thôn. Với mỗi sản phẩm nước rửa tay Lifebuoy được bán ra, một trẻ nông thôn được tiếp cận kiến thức về vệ sinh phổ thông.