Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Công Thương Lào phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp thuộc các nước ASEAN (đặc biệt là Việt Nam, Lào, Campuchia) có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh; đóng góp vào sự thịnh vượng chung; thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN được chọn dựa trên các tiêu chí như đi đầu trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quản lý tốt tiền vốn và tài sản; có thành tích trong hoạt động văn hóa, xã hội…

NGỌC CHÂU