Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm một điểm cấp đổi bằng lái

Địa điểm mới được đặt tại Cơ sở 2 của Trường Trung cấp Nghề GTVT (566 Cách Mạng Tháng Tám, TP Bà Rịa). Riêng việc cấp đổi GPLX của người nước ngoài, GPLX ô tô các hạng thì người dân vẫn phải đến bộ phận một cửa của Sở, nằm trong trung tâm hành chính tỉnh (đường Bạch Đằng, TP Bà Rịa).

Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 500-600 người đến làm thủ tục cấp đổi GPLX tại Sở, trong khi bộ phận tiếp nhận chỉ thực hiện được tối đa 250 hồ sơ/ngày.

TRÙNG KHÁNH