Nắp cống nguy hiểm - ảnh 1

Mong cơ quan chức năng sớm thay nắp mới.