Cần giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như chống tham nhũng, chính sách cho người có công, thẻ căn cước công dân,… Đáng chú ý, ông Đặng Văn Nghê, cử tri phường 4, cho rằng Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng. “Trước Quốc hội, các bộ trưởng hứa rất nhiều nhưng kết quả thực hiện chưa sâu sát, chưa thuyết phục” - ông Nghề nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc này, nhiều cử tri quận Tân Bình cũng kiến nghị Quốc hội cần tổng rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Theo các cử tri, cần tiến hành rà soát toàn diện đất quốc phòng về cả quy mô lẫn mục đích sử dụng. “Quốc phòng luôn là lĩnh vực ưu tiên, tuy nhiên cũng cần phải quy hoạch và công khai rõ để góp phần minh bạch hơn trong lĩnh vực đất đai” - một cử tri quận Tân Bình đề nghị.

VIỆT HOA